banner

寅木是什么有趣?

2021-04-24 17:33:12 欧宝体育APP下载地址 已读
寅木是什么有趣?寅——即“演”,万物引达于寅。谓寒土中屈弯的草木,迎着春阳从地面膨胀。寅木是指引达于寅;寅:寅者正月也。阳已在上,阴已在下,人首见之时,故律管飞灰以候之,能够述事之首也。又寅,演也,津也,谓物之津涂。寅木类象:寅为杂木,为广谷(因其位居东北方位,八卦为艮方,艮为山,乃戊土长生之地,故为广谷),为山林等。寅木的身体类象:四肢、胆、脉、手足、毛发、指优等。寅胆发脉并双手,卯本十指内肝方;《医易通说》记载:“问:只有五走,答只立五干之名,何以必剖而为十干?答日:五走之中,又各有阴阳也。'洛书’天数五,地数五,相符而为十。故天干之名甲、丙、戊、庚、壬,本天数者为阳;乙、丁、己、辛、癸,本天地数者为阴。《黄帝内经》以阳干配腑,阴干配脏,故《藏气法时论》曰:肝主春,欧宝加盟足厥阴少阳主治,其日甲乙;心主夏,手少阴太阳主治,其日丙丁;脾主长夏,足太阴阳明主治,其日戊己;肺主秋,手太阴阳明主治,其日庚辛;肾主冬,足少阴太阳主治,其日壬癸。肝病者,愈于丙丁,添于庚辛,持于甲乙,首于戊己;肺病者,愈于壬癸,添于丙丁,持于戊已,首于庚辛;。肾病者,愈于甲乙,甚于戊己持于庚辛,首于壬癸。按人秉五走之气而生,故与天之五走生物化有关,医者不能不知也。”

本文出自国易堂, 转载请注解出处http://wap.guoyi360.com//yinmu/8910.html